Wykonujemy pomiary po wykonawcze i kontrolne. Posiadamy szerokie doświadczenie w następujących pomiarach:

– Pomiar rezystancji izolacji
– Pomiar rezystancji uziemienia
– Pomiar impedancji pętli zwarcia
– Pomiar ochrony przeciwporażeniowej