Oferujemy swoje usługi remontowe w zakresie Projektowania, Aranżacji, Nadzorów, Wykonawstwa, Odbiorów – wszelkich prac elektroinstalacyjnych.

Dostarczamy materiały w cenach uwzględniających nasze aktualne upusty w hurtowniach Wykonujemy także prace z materiałów powierzonych przez Inwestora.

Oferujemy trzyletnią gwarancję na wykonane roboty remontowe.

W celu zasięgnięcia wszelkich dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Mamy nadzieję, że te wstępne informacje zachęcą Państwa do zainteresowania się naszą ofertą.

Wykonawstwo:

 • instalacji i sieci elektrycznych, odgromowych
 • przyłączy napowietrznych i kablowych obiektów budowlanychelektroinstalacje, remonty w Warszawie i Krakowie
 • instalacji komputerowych, telefonicznych
 • instalacji przeciwpożarowych, alarmowych, videodomofonowych oraz telewizji przemysłowej

Powyższe instalacje wykonujemy w pełnym zakresie w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, a także w obiektach przemysłowych.

Badania i pomiary elektryczne:

 • pomiary stanu izolacji linii, instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych
 • pomiary i badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary uziemień i badanie instalacji odgromowych

Opiniowanie i doradztwo techniczne:

 • ocena i badanie stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych

Wycena i kosztorysowanie:

 • wycena robót elektrycznych
 • sporządzanie kosztorysów: inwestorskich, nakładczych, powykonawczych
 • weryfikacja kosztorysów
 • inwentaryzacja sieci i instalacji elektrycznych

Jednocześnie informujemy, że posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania w/w robót. Gwarantujemy także wykonanie projektów wraz z kompleksowymi uzgodnieniami i odbiorami z Zakładami Energetycznymi, Geodezją oraz Wydziałem Architektury niezbędnymi do wykonania i odbioru poszczególnych zakresów prac.